Alle recepten

Algemeen

 • De wedstrijd wordt georganiseerd door BBQ Experience Center gevestigd in Roosendaal (Badhuisstraat 18) - www.bbqexperiencecenter.nl en hierna te noemen als ‘organisatie’.
 • De wedstrijd start op 10 februari en eindigt op 23 april 2020 tijdens de finale.

Wedstrijd gerelateerd

 • Je bent vrij om alle type BBQ’s te gebruiken, een kamado, smoker, ofyr, pellet grill, arteflame, kettle of gas grill.. al maak je het boven een kampvuur op het strand.. alles mag & niets moet! Zolang het maar BBQ is.
 • Meedoen kan tot de uiterste sluitingsdatum gecommuniceerd in belangrijke data.
 • Je mag maximaal 5 recepten per persoon insturen.
 • Je verklaart met het insturen dat het jouw recept is, tekst en beeld, en niet van iemand anders.
 • Prijzen worden opgehaald in het BBQ Experience Center.

Organisatie gerelateerd

 • De organisatie is te allen tijde gerechtigd deelnemers zonder opgaaf van reden uit te sluiten van deelname. De organisatie kan te allen tijde een deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden, bij (vermoeden van) fabuleuze activiteiten en/of anderszins onrechtmatig handelt jegens de organisatie of derden.
 • De organisatie behoud zich het recht voor om over de uitslag en wedstrijdverloop niet of beperkt te corresponderen.
 • De organisatie is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziende versie van de voorwaarden zal zo snel mogelijk op www.mastersofbbq.nl worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd.

Privacy gerelateerd

 • Met het insturen ga je akkoord met de actievoorwaarden.
 • Met het insturen stem je toe dat het recept (tekst & beeld) in de communicatie van ons gebruikt mag worden. De lekkerste recepten worden opgenomen in de hall of fame van onze BBQ recepten database. Ze zijn dan publiekelijk te vinden voor iedereen, sharing is caring! Uiteraard wordt het recept onder jouw naam geplaatst.
 • Beelden (o.a. foto & video) gemaakt tijdens wedstrijdverloop / finale door BBQ Experience Center zijn vrij van rechten en mogen in communicatie gebruikt worden.

Overig

 • In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door de organisatie.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder opgaaf van redenen de wedstrijd eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.
 • De organisatie besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de wedstrijd. Desondanks is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Eventuele druk-, spel-, zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de organisatie in het leven roepen.
 • De organisatie, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit of op enig andere wijze verband houdt met de wedstrijd.